Nya El-Tariffer
Billig el i Spanien El i Spanien
27053
post-template-default,single,single-post,postid-27053,single-format-standard,stockholm-core-2.3.3,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Nya El-Tariffer

Nya El-Tariffer

Från och med den 1 juni kommer en ny reglering att träda i kraft som påverkar strukturen för hur nätavgifter ska tillämpas i elräkningen. Syftet med denna förändring är att främja en mer transparent och effektiv energiförbrukning.

På Eljoi vill vi informera dig om att dessa omständigheter är lika för alla elkonsumenter oberoende leverantör. Vi kommer med automatik tillämpa de förändringarna i din nästkommande elräkning. Några åtgärder på din sida krävs inte utan vi tar hand om allt!

Nedan finner ni en summering av de viktigaste punkterna av denna reglering och hur du kan dra nytta av den på förmånligaste sätt.

 

Nyckelförändringarna i dina eltariffer

 1. En gemensam tariff: Alla som har en kontrakterad kraft under 15 Kw (hushåll och småföretag) som har en 2,0 TD-taxa.

 

 1. Skatter och avgifter: Man har valt och separera nätavgiften och avgifter till två delar, nätavgifter som inkluderar transport och distribution av el. Den andra delen involverar investeringskostnader för förnybar el och utbyggnad av elnätet. Regleringen påverkar både skatt och avgifter som tas ut på din elräkning och baseras på kraft (potencia) och energiperiod som är de nya regalerade kostnaderna. Med denna handling vill man uppmuntra konsumenter att flytta sin konsumtion mot perioder där det är billigast att konsumera el och på så sätt uppnå en högre effektivitet i elsystemet. Nedan förklarar vi de nya perioderna med energi och kraft (potencia):

 
3 perioder för energiförbrukning

 • Hög: Elkonsumtion under denna period är den mest kostsamma perioden.
 • Medium: Elkonsumtionen under denna period kommer att ha ett mellanpris.
 • Låg: Elkonsumtionen under denna period är den minst kostsamma perioden.

 

2 perioder för kraftipriset (potencia) hög och låg


Du har möjlighet och sänka din kraft (potencia) under de nästkommande 12 månaderna gratis med start den 1a juni 2021. Se till och ändra till den period som är förmånligast för dig

 1. Priset på ditt kontrakt: De enda de delarna i ditt kontrakt som blir påverkat är skatter, avgifter som baseras på de nya föreskrifterna som kommer från staten. Detta innebär att de variationerna som du kommer få på din el-faktura är endast relaterat till de nya direktiven och de är oberoende av din el-leverantör, med andra ord hade du varit kund hos en konkurrent till oss hade du haft samma förändring.

 
Har ni frågor på  vad som kommer gälla så är ni mer än välkomna att höra av er till vår support.

daniel_admin

New Tariffs

As of June 1st a new regulation will come into place which affects the structure of how access tolls will be applied in the electricity bill. The aim of this new regulation is to promote a more transparent and efficient use of energy.

At Eljoi, we wish to inform you that this circumstance will apply equally to all electricity consumers. We will automatically incorporate this regulatory change into your invoice. No action will be required on your part, we take care of everything!

The following lines include a summery of the main aspects of this regulatory change and how you can benefit from it.

 

The keys to the regulatory change in electricity tariffs

 1. One common tariff: All contracts with an annual consumption of less than 15 kilowatts (households and small businesses) have a 2.0TD rate.

 

 1. Tolls and charges: The separation of the access fee into two components is introduced: tolls and charges, until now only tolls existed. The regulatory change modifies the tolls and charges that are applied to your electricity bill during power and energy periods, that is, the regulated costs. As such, it encourages consumers to shift their consumption towards periods of the cheapest hours, achieving greater efficiency in the electrical system. Next, we explain the new periods of energy and power:

 

3 periods of energy

 • Peak hours: consuming energy during these hours will be more expensive.
 • Flat hours: this period will have an intermediate price.
 • Off-peak hours: consuming energy during these hours will be cheaper.

 

2 periods of power (peak and valley)


You will be able to modify your power for free up to 2 times during 12 months, starting from June 1, 2021, to adjust it as it best benefits you.

 1. Price of your contract: we will maintain the part of your price not regulated, the only component that will change are the tolls and charges and the prices of these and other regulated costs that vary by regulation. Therefore, any variation you have in your electricity bill will correspond only to the new regulatory changes.

 

As always, we are at your disposal for any clarification.

daniel_admin

Sähkötariffien

Kesäkuun 1. päivästä alkaen tulee voimaan uusi asetus, joka vaikuttaa siihen, kuinka pääsytariffit määräytyvät sähkölaskussa. Uuden asetuksen tarkoituksena on edistää energian läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa käyttöä.

Tämä uudistus koskee kaikkia sähkönkuluttajia riippumatta siitä, mikä sähköyhtiö heillä on. Sisällytämme tämän lakimuutoksen automaattisesti laskuusi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, me hoidamme kaiken!

Seuraavassa on yhteenveto tämän muutoksen pääkohdista ja siitä, miten voit hyötyä siitä.

 

Sähkötariffien lakimuutoksen pääkohdat

 1. Yksi yhteinen tariffi: Kaikkien sopimusten, joiden sopimusteho on alle 15 kilowattia (kotitaloudet ja pienyritykset) tariffi tulee olemaan 2.0TD.
 1. Pääsytariffi ja maksut. Pääsytariffi tullaan jakamaan kahteen osaan: pääsytariffiin ja maksuihin, tähän asti pääsytariffi on veloitettu yhtenä summana. Lainsäädännön muutos muuttaa pääsytariffia ja maksuja eli säänneltyjä kustannuksia, joita veloitetaan sähkölaskullasi. Tämä muutos kannustaa kuluttajia siirtämään kulutuksensa halvimpien tuntien jaksoihin saavuttaen paremman tehokkuuden sähköjärjestelmässä. Seuraavaksi selitämme uudet energia- ja tehojaksot:

 

3 energiajaksoa

 • Ruuhka-ajat (horas punta): energian kulutus näinä tunteina on kalliimpaa
 • Tavalliset ajat (horas llano): energian kulutus näinä tunteina on keskihintaista
 • Ei-ruuhka-ajat (horas valle): energian kulutus näinä tunteina on halvempaa

 

2 tehojaksoa (ruuhka ja ei-ruuhka)


Voit muokkata tehoasi ilmaiseksi kahdesti 12 kuukauden aikana 1. kesäkuuta 2021 alkaen hyötyäksesi siitä eniten.

 1. Sopimuksen hinta: sopimuksesi sääntelemätön hinta pysyy samana. Ainoa osa, joka muuttuu, ovat säännellyt kustanukset eli pääsytariffi ja maksut sekä näiden ja muiden säänneltyjen kustannusten hinnat.₂ Mahdolliset muutokset sähkölaskussasi vastaavat vain kyseisiä uusia muutoksia.

 
Kuten aina, olemme käytettävissäsi missä vain kysymyksissäsi.

daniel_admin

¡Nueva legislación!

El próximo 1 de junio, será de aplicación la normativa que regula la nueva estructura de peajes de acceso que tiene como objetivo promover un uso más transparente y eficiente de la energía.

Desde INTRODUCIR MARCA deseamos informarte que esta circunstancia se aplicará por igual a todos los consumidores de luz. Este cambio normativo lo incorporaremos automáticamente en tu factura en el momento de su lanzamiento. No tendrás que realizar ninguna gestión al respecto. ¡Nos encargamos de todo!

Eso sí, queremos explicarte las claves de la nueva estructura tarifaria y como puedes beneficiarte de ello.

 

Las claves del cambio normativo en las tarifas de luz:

 1. Tarifa única: Todos los contratos con un consumo anual menor de 15 kilovatios (los hogares y pequeños negocios) pasan a tener una tarifa 2.0TD.

 

 1. Peajes y cargos: Se introduce la separación de la tarifa de acceso en dos componentes: peajes y cargos, hasta ahora sólo existían los peajes. El cambio normativo modifica los peajes y cargos que se aplican a tu factura de luz en los periodos de potencia y de energía, es decir, los costes regulados. Para así, incentivar a los consumidores a desplazar su consumo hacia periodos de las horas más económicas, logrando una mayor eficiencia del sistema eléctrico. A continuación, explicamos los nuevos periodos de energía y potencia:

 
3 periodos de energía


 

 • Horas punta: consumir energía en estas horas será más caro.
 • Horas llano: este periodo tendrá un precio intermedio.
 • Horas valle: consumir energía en estas horas será más barato.

 
2 periodos de potencia (punta y valle)

Podrás modificar gratis tu potencia hasta 2 veces durante 12 meses, a contar desde el 1 de junio de 2021, para ajustarla como más te beneficie.

 1. Precio de tu contrato: te mantendremos la parte de tu precio no regulada, lo único que cambiarán son los peajes y cargos y los precios de estos y otros costes regulados que varían por normativa. Por lo tanto cualquier variación que tengas en tu factura de la luz corresponderá únicamente a los nuevos cambios normativos

 
Como siempre, estamos a tu disposición para cualquier aclaración.

daniel_admin

By continuing to use this site you agree to the useage of cookies. More Information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng